420.000

1.000.000₫

4 Sao

Buffet: Miển phí

3.000.000đ

10.000.000đ₫

3 Sao

Buffet: Miển phí

1.750.000

3.500.000₫

hằng ngày

3 sao , 4 sao

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

1.050.000

3.200.000₫

5 Sao

Superior King/Twin

Buffet: Có

4.400.000

5.000.000₫

hằng ngày

3 sao , 4 sao

Thời gian: hằng ngày

500.000đ

1.000.000đ₫

4 Sao

Buffet: Miển phí

650.000

990.000₫

3 Sao

Buffet: Miễn phí

167.000

530.000₫

Xe đưa đón: Theo tour

Vé trẻ em: 50%

Buffet: CÓ

500.000đ

1.000.000đ₫

4 Sao

Buffet: Miển phí

3.800.000đ

10.000.000đ₫

3 Sao

Buffet: Miển phí

5.000.000đ

10.000.000đ₫

3 Sao

Buffet: Miển phí

450.000đ

999.000đ₫

3 Sao

Buffet: Miển phí

370.000đ

1.000.000đ₫

3 Sao

Buffet: Miển phí

570.000đ

1.699.000đ₫

3 Sao

Buffet: Miển phí

770.000đ

1.999.000đ₫

3 Sao

Buffet: Miển phí