1.750.000

3.500.000₫

hằng ngày

3 sao , 4 sao

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

4.400.000

5.000.000₫

hằng ngày

3 sao , 4 sao

Thời gian: hằng ngày

225000

600000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: Có

Buffet: Có

Loại xe: VIP

Hình thức: Tour ghép

250000

600000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: Có

Buffet: Có

Loại xe: VIP

Hình thức: Tour ghép

700.000 vnđ

1.000.000 vnđ₫

Hằng ngày

3,800,000

5,500,000₫

3 sao, 4 sao

Xe đưa đón: xe du lịch vận chuyển

Thời gian: hằng ngày

850.000

1.290.000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: CÓ

Buffet: CÓ

Loại xe: VIP

Hình thức: TOUR GHÉP

290.000

600.000₫

1 ngày

3 sao

Buffet: có

Xe đưa đón: Có

Loại xe: Cao cấp

Hình thức: Tour Ghép

3,290,000

4,000,000 ₫

3 sao, 4 sao

Thời gian: Hằng ngày

Loại xe: 4, 7, 16 chỗ

3,290,000

4,000,000 ₫

3 ngày 2 đêm

Hằng ngày

3 sao, 4 sao

2.590.000

9.990.000₫

3 ngày 2 đêm

Liên hệ

3 sao

Buffet: Có

Hình thức: Tour Ghép

2,940,000VNĐ

4,500,000VNĐ₫

Hằng ngày

3 sao , 4 sao

Loại xe: 4, 6, 18 chổ

Hình thức: Tour ghép

3,750,000

5,900,000₫

Hằng ngày

4 sao, 3 sao

Hình thức: Tour ghép

2.590.000

9.990.000₫

3 ngày 2 đêm

Liên hệ

4 sao

Buffet: Có

Hình thức: Tour Ghép

3,750,000VNĐ

6,900,000VNĐ₫

Hằng ngày

4 sao, 3 sao

Hình thức: Trọn gói