1.750.000

3.500.000₫

hằng ngày

3 sao , 4 sao

Thời gian: 2 ngày 1 đêm

225000

600000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: Có

Buffet: Có

Loại xe: VIP

Hình thức: Tour ghép

250000

600000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: Có

Buffet: Có

Loại xe: VIP

Hình thức: Tour ghép

700.000 vnđ

1.000.000 vnđ₫

Hằng ngày

850.000

1.290.000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: CÓ

Buffet: CÓ

Loại xe: VIP

Hình thức: TOUR GHÉP

290.000

600.000₫

1 ngày

3 sao

Buffet: có

Xe đưa đón: Có

Loại xe: Cao cấp

Hình thức: Tour Ghép

710.000

1.000.000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: CÓ

Buffet: CÓ

Loại xe: VIP

Hình thức: TOUR GHÉP

230,000VNĐ

450,000VNĐ₫

Hằng ngày

Loại xe: Xe du lịch

915000

1300000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: Có

Buffet: Có

Loại xe: VIP

Hình thức: Tour ghép

193000

450000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: Có

Buffet: Có

Loại xe: VIP

Hình thức: Tour ghép

410000

900000₫

Trong ngày

Hằng ngày

Xe đưa đón: Có

Buffet: Có

Loại xe: VIP

Hình thức: Tour ghép