3,290,000

4,000,000 ₫

3 sao, 4 sao

Thời gian: Hằng ngày

Loại xe: 4, 7, 16 chỗ

3,290,000

4,000,000 ₫

3 ngày 2 đêm

Hằng ngày

3 sao, 4 sao

2.590.000

9.990.000₫

3 ngày 2 đêm

Liên hệ

3 sao

Buffet: Có

Hình thức: Tour Ghép

2,940,000VNĐ

4,500,000VNĐ₫

Hằng ngày

3 sao , 4 sao

Loại xe: 4, 6, 18 chổ

Hình thức: Tour ghép

2.590.000

9.990.000₫

3 ngày 2 đêm

Liên hệ

4 sao

Buffet: Có

Hình thức: Tour Ghép

4,500,000

3,450,000₫

hằng ngày

4 sao , 3 sao

Buffet: Ăn trưa buffet trên Bà Nà + 1 bữa Ăn trưa Buffet trên Núi Thần Tài

Loại xe: xe du lịch vận chuyển