4.400.000

5.000.000₫

hằng ngày

3 sao , 4 sao

Thời gian: hằng ngày

3,800,000

5,500,000₫

3 sao, 4 sao

Xe đưa đón: xe du lịch vận chuyển

Thời gian: hằng ngày

3,750,000

5,900,000₫

Hằng ngày

4 sao, 3 sao

Hình thức: Tour ghép

3,750,000VNĐ

6,900,000VNĐ₫

Hằng ngày

4 sao, 3 sao

Hình thức: Trọn gói

2.650.000

9.990.000₫

4 ngày 3 đêm

Liên hệ

4 sao

Buffet: Có

Hình thức: Tour Ghép