167.000

530.000₫

Xe đưa đón: Theo tour

Vé trẻ em: 50%

Buffet: CÓ

600,000 VNĐ

800,000 VNĐ₫

Thời gian: hằng ngày

740.000

900.000₫

Xe đưa đón: Có theo tour

Vé trẻ em: Miễn phí dưới 1m

Buffet: Có

317.000

600.000₫

Xe đưa đón: Theo tour

Vé trẻ em: 50%

Buffet: 230

260.000

400.000₫

Xe đưa đón: Theo tour

Vé trẻ em: 50%

Buffet: 230